Modellbåter

Saturday, October 31, 2015

Slik kan du også regulere lysintensiteten på dine Led lys...


Slik kan du også regulere lysintensiteten på dine Led lys...
I tidligere Tips og Triks har vi sett hvordan motstander og verdien av disse kan være med på å tilpasse rett spenning for å oppnå den ønskede lysintensiteten på lysdiodene.
Her skal vi se på hvordan elektronikken kan styre dette for oss. Det er utviklet en rekke billige kretser som er å få kjøpt. Disse kan kobles mot eks. 12V, og gi deg spenninger fra eks, 1,2V opp til eks. ca. 11V. Ved et lite potensiometer/stillskrue kan du vri til Led dioden lyser slik du ønsker. Reguleringen er ikke så god som i en lyspære, men fult ut akseptabel. Nå bør du ikke lengre tenke på motstander med fargekoder og verdier. Skru på potensiometeret og se på dioden. Nå skal det sies at du vil fort merke ettersom du skrur, at Led dioden går i metning. Dvs. at den ikke lengre vil øke lysmengden. Den vil derimot skades, og endrer lett farge. Dette er et varsel om at langt nok og ikke lenger. Still fort tilbake, og den går over til normalen. Gjør du ikke det, brenner lysdioden istykker. Mange Led dioder lyser bra ved 30 - 40mA, og liker aldeles ikke å føre mer strøm.
Når du kobler på elektronikk-kortet, må du skaffe fram hvor mye strøm kortet kan levere. Selv små kort leverer fort 1 - 2Ah, og da kan den kobles til utrolig mange lysdioder.
Bildene viser forskjellige kort som i prinsippet gjør det samme som er omtalt i teksten. Et av kortene viser spenningen på display, mens et annet kan også begrense strømmen kortet leverer. Kortet med grå knapp er selvlagd med stor god kjølekappe. Her er det LM317 som er brukt som hovedkomponent. Den er lett å få tak i og er billig. Med 3-4 ekstra komponenter har du en flott Led krets. Den kan trekke 1,5 -2 Ah. Legger ved skjemaet som det kan kobles etter. Det anbefales å bruke kjølekappe. Her kan du lodde rett på pinnene på LM317, og så legger du på litt epoxy, se den hjemmelagede. Bland inn litt tykningspulver.
Et must er å anskaffe et måleinstrument og lære seg bruken. Da kan man lage utrolig mye modellbåtdubeditter.

Lykke til

0 Comments:

Post a Comment

<< Home