Modellbåter

Monday, May 04, 2015

Sølvlodding av messingpropell....

Begrepet sølvlodding henger sammen med at det er en prosentvis innehold av sølv i tråden. Den varmes opp på loddestedet, og binder seg til eks. messingpropellbladet og bosset. Det blir en meget sterk forbindelse, med nesten en usynlig fuge da tråden smelter i samme farge.
For at dette skal skje må vi samtidig tilføre flush som holder oksygenet borte fra loddingen. Skjermes loddestedet, kan en engangsbrenner/butan brukes til å smelte sølvtråden. Den kan fåes med fler smeltetemperaturer, men jeg bruker en med lavt smeltepunkt.

Messingpropellen kan etter lodding slipes og poleres opp. Dremel har en del utstyr til poleringsjobben.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home