Modellbåter

Tuesday, April 28, 2015

Styring av hastighet og rettning...




Tips -- Triks 2-2015
Hva har disse to bildene med hverandre å gjøre??
Jo, begge styrer motorene på prinsipielt samme måte på modellbåten og skipet. 
Modellbåtens motor styres av radiosenderen. Du gir mottakeren beskjed om hva du ønsker med motoren. Du som skipper på modellbåten gir melding fra radiosenderen til mottakeren/servoen om å "kaste om" motoren slik at den går akterover.
Eldre skip styres med maskintelegraf. Kaptein gir beskjed til maskinrommet via maskintelegrafen om eks. å "kaste om" motoren.
Prototypen som jeg er i gang med, tar i bruk puls-styrt DC motorelektronikk, 24V. Denne er billig og kan gå på forskjellige spenninger etter hva du velger av motorer. Med to krysskoblede releer og en bryter aktivert fra en servo, vender motoren. Stikka på radiosenderen løper fritt i hele området. Motoren står stille når stikke er nesten helt mot deg, og full fart forover når stikke er skjøvet helt fra deg. Når motoren er stoppet kan den vendes. Dette gjøres ved å trekke stikka helt mot deg. (de siste milimeterne) Da "kastes motoren om."

0 Comments:

Post a Comment

<< Home