Modellbåter

Tuesday, November 05, 2013

Små rekkestøtter som tester nøyaktigheten og tolmodigheten. (klikk på bildet og det blir større)


Små rekkestøtter kan være en utfordring å få på plass. 1 mm messingtråd er stiv og det er dårlig plass i det øverste hullet i rekkestøtta. Jeg måtte borre opp dette hullet og prøvetre messingtråden før rekkestøttene ble satt på plass. Jeg borret også med 1mm borr ned i dekket. Alle rekkestøttene ble rettet inn og justert før liming. Jeg brukte hurtiglim. Med en tang trakk jeg alle de tre trådene gjennom rekkestøttene. 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home