Modellbåter

Wednesday, September 11, 2013

Spant på spant i to nye prosjekter...



Her skjæres spantene ut til nytt spennende prosjekt. En reol, 40 år gammel hadde noen fine 3mm plater som er skapt til dette formålet. Et tungt blylodd på platen gjør at den ligger støtt mens jeg skjærer. Samtidig limes kjølstokken til nytt prosjekt. Passer på å stå ute før vinteren kommer med sagingen og pussingen. Det støver godt. Har montert et stabil bordplate å jobbe på, og det hele står under tak.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home