Modellbåter

Thursday, November 17, 2011

Serie og paralellkobling av kondensatorer/motstander.

Det er greit og ha et forhold til serie og paralellkobling av motstander/kondensatorer.
Med denne linken får du kalkulatorer som hjelper deg til et raskt svar uten regnefeil. 

Her har du også ohms lov.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home