Modellbåter

Friday, April 01, 2011


Manuell justering av strømmen til lysdiode/dioder.

Med denne kretsen kan du stille lysintensiteten til en eller flere lysdioder. Når denne er innstilt, passer regulatoren på at den ikke endres. Det skal ikke brukes flere komponenter til kretsen som tilkobles 12V. Det blå potmeteret har en stillskrue hvor du justerer. Kretsen er koblet på veroboard. p.s. Trykk på bildet så øker forstørrelsen.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home