Modellbåter

Saturday, November 14, 2009

NB! Klikk på bildet for å få det større

Tips 1:
  • Opp og ned med ankeret


  • Opp og ned med livbåten


  • Opp og ned med krana


  • Rotasjon av krana


  • og mye mer....


Denne kretsen vil kunne gjøre det meste som du har drømt om i lang tid.Slik virker den: Den røde bryteren til høyere har tre posisjoner, høyere - venstre - og midtposisjon. Denne styres av en servo som igjen styres av radioen. Slås bryteren eks. til høyere kan et anker trekkes opp. Ankeret stopper der hvor du har stilt posisjonen til mikrobryteren. Slås bryteren til motsatt side går ankeret ut og stopper der hvor du har stilt posisjonen til den andre mikrobryteren. Stilles bryteren i midtposisjon, kan ankeret stoppes i ønsket posisjon.Føleren som aktiverer mikrobrytene er festet på en fingjenget skrue. Skruen er festet til den nedgirede motoren, i akselens lengderettning. Føleren må ikke rotere og låses derfor slik at dette ikke skjer. Ved å gjøre mikrobrytene justerbare kan endestopp i begge retninger justeres og fastsettes meget nøyaktig.For å lage denne kretsen trenger du: 1 stk. saktegående motor, 1 stk oppsamlingstrommel, 1 stk fingjenget skrue, 1 stk føler, 2 stk kulelager, 2 stk mikrobrytere, 1 stk 3 posisjonsbryer m/6 pinner, 1 stk batteri.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home