Modellbåter

Saturday, December 29, 2007

Lysdiodeholdere:


Her kan du se hvordan enkle diodeholdere kan lages. Bruk eks. glødet jerntråd. Sett to spikere i bordplaten. Disse markerer høyden opp til dioden. Høyden har jeg prøvet med en diode for å se lysfeltet. Med denne dioden er det ca. 20mm. Med en rundtang er det enkelt å lage to ringer, en for dioden og en som festefot som limes til skottet. Når dioden er presset ned i festet, gies den en dråpe hurtiglim. Nå kan festet monteres og det kan lett etterjusteres, slik at lyset fra dioden treffer ventilens bakside. Da dioden er polarisert er det greit å lodde på to ledninger med farger som markerer pluss og minus. Etter montering kobler jeg disse ledningene sammen slik at diodene kommer i serie. En motstand 1/4w legges til for å tilpasse de 5 diodene til regulatoren.

Klikk på bildet for å se detaljer.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home