Modellbåter

Saturday, December 23, 2006

Bruk av formvoks......... Jeg omtalte ikke bruk av voks før støping. I dette tilfelle er det strengt tatt ikke nødvendig. Forskallingen som skal fjernes fester ikke så godt at det er noe problem å skrape bort sparkelen. Det er derimot lettere å fjerne forskallingen med et lag voks, eventuelt slippmiddel nede i forma.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home