Modellbåter

Wednesday, August 02, 2006


Etter at spantene er på plass, dekkes mellomrommene med pappstykker som limes inn med smeltelim. Det er ikke nødvendig å være så nøye med tilpassningen, da dette skal være en enkel forskalling. Skroget ligger stabilt.
Det som her er viktig, er å montere pappstykkene ca. 20mm i underkant av spanten. Dette ser du klart av bildet. Pappstykkene skjæres ut med knekk-kniv eller vippesag. I spantebuene kan det enkelt legges inn noen ekstra små pappstykker. Forskallingen skal fjernes etter støpingen, så ikke lag det for komplisert.

På neste Post lager vi elektrisk skjæreverktøy for papp.
Du får 100% snittflate uten støv. Bladet holder i ukevis, og pappen er helt gratis.

ha en fortsatt fin ettersommer......

0 Comments:

Post a Comment

<< Home