Modellbåter

Sunday, October 14, 2012

Loddeteknikk del 1

Lodding kan by på mange utfordringer. Tynne kabler krever en behandling som gjør at de tynne kordelene ikke skades. Som bildene viser er dette kanskje den sikreste måten å fjerne isolasjonen og fortinne kablene på. 
Med en avbiter kan de tre kablene skilles. Lag et lite snitt, og trekk så kablene fra hverandre så langt at det er plass til en krympestrømpe.
Bruk en god varm loddebolt slik at isolasjonen varmes på to sider av kabelen. Vær litt rask og napp av isolasjonen med fingrene. Du vil fort se at ingen kordeler (de tynne fortinnede kobbertrådene) skades.
Tvinn så disse trådene noen ganger rundt, slik at de ikke spriker til siden.
Nå kan loddebolten plasseres på undersiden av loddestedet og loddetinn tilføres kabel/loddespissen. Tilfør godt med tinn slik at luft ikke slipper til. Nå er kabelen klar til neste operasjon.
Det er smart å fortinne alle kabler før de eventuelt loddes sammen.

Soldering offers many challenges. Thin wires must be treated very carefully not to damage the strands.
As the pictures shows, this is perhaps the safest way to remove the insulation.  
With a cutter, the three cables can be separated. Make a small incision, and then pull the wires apart so far that there is room for a shrink tube.
Use a hot soldering iron so that the insulation is heated at two sides of the cable. Please be quick and snatch the insulation with your fingers. You will quickly see that no strands (the tinned copper wires) are damaged.
Twist these threads around so that they diverge sideways.
Now, the soldering iron is placed on the bottom of the soldering point and solder supplied to the cable. Apply tin so that no air bubbles can damage the soldering. Now the cable is ready for the next operation.
It's smart to tin all cables before they are soldered together.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home